Uppsala universitet

Beställningsformulär för central lagring av forskningdata

I det här formuläret kan du skicka en beställning på en lagringsyta för lagring av forskningsdata. Lagringen är central och Uppsala universitet ansvarar för kvalitet och säkerhet i den tekniska lösningen. Den som anges som ägare till lagringsytan är både ansvarig för innehållet i den data som lagras och för tilldelningen av behörigheter till andra som ska ha tillgång till lagringsytan.

Skapa projekt

Projektnamn

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Dnr:*
?
Institution:*
?

Lägg till projektmedlemmar

Projektmedlemmar (Efternamn, förnamn)

Ägare:*
Övriga:
 
 
 
?

Beställ lagringsplats